Obchod a služby

 

VÝKAZY ZPRACOVÁVANÉ V ROCE 2024

SP 1-12  Měsíční výkaz v obchodě a službách
Termín předložení: do 20. kalendářního dne po sledovaném období
Metodik: Mgr. Radmila Vávrová, DiS. tel.: 542 528 165 radmila.vavrova@czso.cz 
Technolog: Mgr. Jitka Horká tel.: 542 528 176 jitka.horka@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2023
Termín předložení: do 25. 4. 2024  
Metodik: Bc. Lenka Ondráčková, DiS. tel.: 542 528 145 lenka.ondrackova@czso.cz
Technolog: Mgr. Jitka Horká tel.: 542 528 176 jitka.horka@czso.cz
P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích (mutace a, b)
Termín předložení: 1. q - do 30. 4. 2024 2. q - do 31. 7. 2024  
  3. q - do 31. 10. 2024 4. q - do 31. 1. 2025
Metodik: Roman Bodeček tel.: 542 528 194 roman.bodecek@czso.cz
Technolog: Roman Bodeček tel.: 542 528 194 roman.bodecek@czso.cz
 
Vedoucí oddělení: Ing. Monika Hrazdírová tel.: 542 528 184 monika.hrazdirova@czso.cz