Statistika o stavbách

 

VÝKAZY ZPRACOVÁVANÉ V ROCE 2024

Stav 2-12  Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
Termín předložení: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Stav 7-99  Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
Termín předložení: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby
Metodik: Bc. Irena Poulíková tel.: 542 528 167 irena.poulikova@czso.cz
Technolog: Ing. Hana Cibulková tel.: 542 528 201 hana.cibulkova@czso.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Kateřina Lamserová tel.: 542 528 122,
       735 711 801
katerina.lamserova@czso.cz