Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 460 702 465 687 468 745 470 366 473 309
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
173 344 175 594 179 001 194 575 206 224
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
150 402 151 841 154 346 166 200 175 619