Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 455 469 460 702 465 687 468 745 470 366
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
168 287 173 344 175 594 179 001 194 575
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
145 634 150 402 151 841 154 346 166 200