Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 473 309 476 181 479 362 485 434 489 152
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
206 224 216 269 234 280 256 167 260 364
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
175 619 182 611 195 999 213 671 217 775