Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 465 687 468 745 470 366 473 309 476 181
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
175 594 179 001 194 575 206 224 216 269
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
151 841 154 346 166 200 175 619 182 611