Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 41 301 41 618 41 796 41 058 41 612
Žáci v základních školách 101 540 103 570 105 272 106 890 107 848
Žáci ve středních školách 45 920 45 611 45 755 46 762 47 978
Studenti vysokých škol1) 28 663 27 882 27 412 28 168 28 259
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji