Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 38 072 39 489 40 498 41 330 41 519
Žáci základních škol 85 672 87 444 89 755 92 481 95 654
Žáci středních škol 56 500 52 638 49 670 47 791 46 695
Studenti vysokých škol 71 342 68 934 65 483 60 598 56 624