Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 39 489 40 498 41 330 41 519 41 129
Žáci v základních školách 87 444 89 755 92 481 95 654 98 990
Žáci ve středních školách 52 638 49 670 47 791 46 695 46 184
Studenti vysokých škol 68 934 65 483 60 598 56 624