Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 40 498 41 330 41 519 41 129 41 301
Žáci v základních školách 89 755 92 481 95 654 98 990 101 540
Žáci ve středních školách 49 670 47 791 46 695 46 184 45 920
Studenti vysokých škol1) 36 681 34 382 32 190 30 236 28 673
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji