Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 41 519 41 129 41 301 41 618 41 796
Žáci v základních školách 95 654 98 990 101 540 103 570 105 272
Žáci ve středních školách 46 695 46 184 45 920 45 611 45 755
Studenti vysokých škol1) 32 183 30 223 28 650 27 795 27 345
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji