Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 41 330 41 519 41 129 41 301 41 618
Žáci v základních školách 92 481 95 654 98 990 101 540 103 570
Žáci ve středních školách 47 791 46 695 46 184 45 920 45 611
Studenti vysokých škol1) 34 384 32 197 30 235 28 663 27 837
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji