Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 41 129 41 301 41 618 41 796 41 058
Žáci v základních školách 98 990 101 540 103 570 105 272 106 890
Žáci ve středních školách 46 184 45 920 45 611 45 755 46 762
Studenti vysokých škol1) 30 234 28 657 27 874 27 410 28 193
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji