Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 41 618 41 796 41 058 41 612 42 422
Žáci v základních školách 103 570 105 272 106 890 107 848 112 842
Žáci ve středních školách 45 611 45 755 46 762 47 978 49 863
Studenti vysokých škol1) 27 884 27 415 28 169 28 222 27 868
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji