Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
246 251 257 249 249
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
224 437 245 303 269 828 249 117 223 545
Spotřeba elektřiny (GWh) 5 214,5 5 337,8 5 434,0 5 384,5 5 125,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 621,4 12 010,3 11 298,5 11 126,3 11 076,4