Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
257 249 249 249 254
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
72 053 69 008 67 519 69 761 72 249
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 32 196 33 808 34 948 37 118 40 091
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
269 828 249 117 223 545 254 523 279 723

Data

Grafy, kartogramy

  • Tržby průmyslových podniků

Metodika