Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
254 243 249 247 246
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
183 610 179 506 202 801 216 251 224 437
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 642,2 5 397,6 5 124,8 5 098,3 5 214,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 780,3 11 957,2 10 141,4 11 029,4 11 621,4
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto