Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
243 249 247 246 251
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
179 506 202 801 216 251 224 437 245 303
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 397,6 5 124,8 5 098,3 5 214,5 5 337,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 957,2 10 141,4 11 029,4 11 621,4 12 010,3
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto