Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
249 247 246 251 257
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
202 801 216 251 224 437 245 303 269 828
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 124,8 5 098,3 5 214,5 5 337,8 5 434,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 141,4 11 029,4 11 621,4 12 010,3 11 298,5
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto