Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
247 246 251 257 249
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
216 251 224 437 245 303 269 828 249 117
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 098,3 5 214,5 5 337,8 5 434,0 5 384,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 029,4 11 621,4 12 010,3 11 298,5 11 126,3