Průmysl, energetika 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
257 249 249 249 254
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
269 828 249 117 223 545 254 523 279 723
Spotřeba elektřiny (GWh) 5 434,0 5 384,5 5 125,2 5 453,1 5 476,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 298,5 11 126,3 11 076,4 11 998,9 10 168,8