Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
251 257 249 249 249
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
245 303 269 828 249 117 223 545 254 523
Spotřeba elektřiny (GWh) 5 337,8 5 434,0 5 384,5 5 125,2 5 453,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 12 010,3 11 298,5 11 126,3 11 076,4 11 998,9