Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do “Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán určitý výběrový soubor zpravodajských jednotek. Ty jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní.

V Jihomoravském kraji zajišťujeme sběr údajů od fyzických osob prostřednictvím 5 tazatelů Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Brně. Právnické osoby jsou obesílány příslušnými výkazy přímo Oddělením zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, kam také výkazy vrací.

V roce 2020 zjišťujeme údaje prostřednictvím těchto výkazů:

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5. do 1. 6. 2020
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. do 8. 4. 2020
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu

k 30. 6. do 8. 7. 2020
k 31. 12. do 8. 1. 2021

Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat

k 30. 6. do 8. 7. 2020
k 31. 12. do 8. 1. 2021

Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže do 8. 1. 2021
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 1. 12. 2020
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

za 1. pololetí do 8. 7. 2020
za 2. pololetí do 8. 1. 2021

Zem V6 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 10. 6. do 11. 6. 2020
Zem V7 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 7.  do 16. 7. 2020
Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 8.  do 17. 8. 2020
Zem V9 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 9.  do 16. 9. 2020
Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství 2020 do 26. 10. 2020


Kontaktní osoba – krajský garant:

Mgr. Michaela Kolářová
Tel.: 542 528 233
Mobil: 731 439 303
E-mail: michaela.kolarova@czso.cz

  • Další informace a výsledky šetření na stránkách ČSÚ:
  • Zemědělství Odkaz [nové okno]