Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 978 1 771 1 706 1 584 1 849
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 734 706 867 010 835 826 1 031 563 2 169 995
- listnaté 407 754 352 702 319 144 286 600 244 593