Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 626 1 875 1 978 1 771 1 706
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 774 605 747 049 734 706 867 010 835 826
- listnaté 402 989 416 316 407 754 352 702 319 144