Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 875 1 978 1 771 1 706 1 584
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 747 049 734 706 867 010 835 826 1 031 563
- listnaté 416 316 407 754 352 702 319 144 286 600