Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 29 533 29 811 27 109 23 828 21 599
Dopravní nehody celkem 6 670 6 701 6 950 7 056 7 094
Požáry celkem 2 222 1 632 1 700 1 760 1 505