Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 19 562 19 757 16 985 15 544 18 579
Dopravní nehody celkem 7 689 8 141 7 039 6 364 6 397
Požáry celkem 1 844 1 590 1 399 1 498 2 073