Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 23 828 21 599 20 086 19 562 19 757
Dopravní nehody celkem 7 056 7 094 7 587 7 689 8 141
Požáry celkem 1 760 1 505 1 763 1 844 1 590