Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 21 599 20 086 19 562 19 757 16 985
Dopravní nehody celkem 7 094 7 587 7 689 8 141 7 039
Požáry celkem 1 505 1 763 1 844 1 590 1 399