Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 29 811 27 109 23 828 21 599 20 086
Dopravní nehody celkem 6 701 6 950 7 056 7 094 7 587
Požáry celkem 1 632 1 700 1 760 1 505 1 763