Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 27 109 23 828 21 599 20 086 19 562
Dopravní nehody celkem 6 950 7 056 7 094 7 587 7 689
Požáry celkem 1 700 1 760 1 505 1 763 1 844