Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 1 694,1 1 770,0 1 756,3 1 783,0 1 737,7
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 5 434,0 5 384,5 5 125,2 5 453,1 5 476,5
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 092,9 1 098,4 1 142,0 1 298,8 1 282,0
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
11 298,5 11 126,3 11 076,4 11 998,9 10 168,8
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
11 514,6 10 977,3 11 257,6 12 713,5 10 213,1