HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,4 102,7 102,6 105,1 100,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
434 334 452 931 473 554 502 175 513 666
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
372 135 387 592 404 513 427 906 436 430

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace