HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,7 102,6 105,1 100,6 101,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
452 931 473 554 502 175 512 483 531 374
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
387 592 404 513 427 906 435 425 450 135

Analýzy, komentáře

Související informace