HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,4 104,4 104,9 102,9 96,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
497 492 527 915 569 468 610 197 613 795
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
422 688 447 205 480 674 512 973 514 073

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace