HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,0 100,4 104,4 104,9 101,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
487 921 497 492 527 915 569 468 601 779
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
415 760 422 688 447 205 480 674 505 896

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace