HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,4 104,9 102,9 97,3 104,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
527 915 569 582 610 302 620 474 671 259
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
447 205 480 770 513 061 519 667 562 278

Grafy, kartogramy

Metodika