HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,9 102,9 97,3 103,6 102,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
569 582 610 302 620 474 665 061 745 193
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
480 770 513 061 519 667 557 086 624 757