HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,6 105,1 100,6 101,8 105,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
473 554 502 175 512 483 531 374 575 378
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
404 513 427 906 435 425 450 135 485 662

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace