Neziskové instituce

 

VÝKAZY NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ ZPRACOVÁVANÉ V ROCE 2019

NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí za rok 2018 (mutace a,b)
Součásti výkazu: přilohy FAP, NFA, SBS, INV; vložka COPNI
Termín předložení: do 30. 4. 2019

 

VPI 3-04  Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

Termín předložení: 1. q - do 25. 4. 2019 2. q - do 25. 7. 2019  
  3. q - do 24. 10. 2019 4. q - do 30. 1. 2020  
Metodik: Bc. Miluše Medková tel.: 542 528 250 miluse.medkova@czso.cz
Technolog: Helena Ferbarová tel.: 542 528 229 helena.ferbarova@czso.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Erika Bendová tel.: 542 528 144 erika.bendova@czso.cz