Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330250-21
Informační služby: tel: 542 528 115
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontakt: Ing. Karel Adam
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace v pdf (6,3 MB) PDF
Všechna data publikace (579 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Jihomoravském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Jihomoravském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Jihomoravském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.