Cenová statistika

 

Cenovou statistiku si většina z nás spojuje s pojmem inflace, jejíž zveřejnění je každý měsíc netrpělivě očekáváno zástupci medií, odborné i laické veřejnosti. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase.

Jedním ze zjišťování cen je měsíční šetření spotřebitelských cen, tj. ceny placené obyvatelstvem ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb a jiných zpravodajských jednotkách. Vývoj spotřebitelských cen se sleduje na vybraných druzích zboží a služeb placených obyvatelstvem. tzv. cenových reprezentantech, ve spotřebním koši  je jich 692.

Indexy spotřebitelských cen jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů, aj. Indexy spotřebitelských cen naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb., a tudíž nemohou zjištěné údaje zveřejňovat, ani komukoliv sdělovat a používat je pro jiné účely.

Kontaktní osoba – krajský garant:

Ing. Simona Šebestová
Tel.: 542 528 222
Mobil: 737 280 878
E-mail: simona.sebestova@czso.cz