Vládní instituce

 

VÝKAZ PRO VLÁDNÍ INSTITUCE ZPRACOVÁVANÝ V ROCE 2017

VI 1-01  Roční výkaz vybraných vládních institucí za rok 2016 (mutace a, b, c)
Termín předložení: do 17. 3. 2017
Metodik: Ing. Dagmar Strmisková tel.: 542 528 252 dagmar.strmiskova@czso.cz
Technolog: Marie Sedláčková tel.: 542 528 166 marie.sedlackova@czso.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Erika Bendová tel.: 542 528 144 erika.bendova@czso.cz

Výkaz VI 1-01 (včetně příloh) předkládají vybrané územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty a PRISKO a.s.

Zpravodajské jednotky, které odevzdávají v rámci Státní pokladny PAP, nevyplňují výkaz VI 1-01 (a). Nově budou v roce 2017 všechny územní samosprávné celky a městské části Prahy předkládat přílohu TOVK.