Vládní instituce

 

VÝKAZ PRO VLÁDNÍ INSTITUCE ZPRACOVÁVANÝ V ROCE 2023

VI 1-01  Roční výkaz vybraných vládních institucí za rok 2022 (mutace a, b)
Termín předložení: do 17. 3. 2023
Metodik: Ing. Dagmar Strmisková tel.: 542 528 252 dagmar.strmiskova@czso.cz
Technolog: Bc. Kateřina Horáková tel.: 542 528 170 katerina.horakova@czso.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Erika Bendová tel.: 542 528 144 erika.bendova@czso.cz

Výkaz VI 1-01 (včetně příloh) předkládají vybrané územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železnic a PRISKO a.s.

Zpravodajské jednotky, které odevzdávají v rámci Státní pokladny PAP, nevyplňují výkaz VI 1-01 (a).