Registry

 

RES - Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
Termín předložení: do 10 dnů po obdržení dotazníku
Sběr dotazníků: Nikola Pokorná tel.: 542 528 161 nikola.pokorna@czso.cz
Vedoucí oddělení: Bc. Zdeňka Kopecká
tel.: 542 528 193
zdenka.kopecka@czso.cz

Registr ekonomických subjektů (RES), vedený statistickým úřadem, je na základě §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, veřejným seznamem, ve kterém jsou vedeny všechny právnické a fyzické osoby, kterým bylo přiděleno identifikační číslo (IČO). Zápis do RES má pouze evidenční význam.

Registr je průběžně na základě podkladů z administrativních zdrojů aktualizován. Krajská správa ČSÚ v Brně, oddělení správy registrů zpracovává informace o subjektech za Jihomoravský kraj a Zlínský kraj.

Z RES lze poskytovat výběry podle zadaných požadavků, neboť údaje o ekonomickém subjektu uvedené v §20 odst. 3 písm. a) až j) zákona č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, jsou veřejné. Tuto službu zajišťuje Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Brně a je zpoplatněna podle platného Ceníku informačních služeb a produktů.