Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 952 480 951 420 948 419 949 454 947 994
Vydané úřední obálky 350 910 587 458 640 097 472 079 280 027
Účast voličů (%) 36,84 61,75 67,49 49,72 29,54
* údaje druhého kola