Mzdy, náklady práce 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
30 874 33 549 35 401 37 256 39 663
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné