Mzdy, náklady práce 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 385 24 820 25 867 26 852 28 635
poznámka: údaj za rok 2017 je předběžný