Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 770 25 725 26 813 28 677 30 778
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný