Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
26 813 28 677 30 874 33 549 34 843
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný