Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 204 576 197 562 197 763 193 970 197 092
              - sklizeň (t) 1 173 579 1 372 158 959 926 970 481 1 124 717
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 62 385 63 425 63 388 64 678 65 525