Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 197 763 193 970 197 092 194 458 188 556
              - sklizeň (t) 959 926 970 481 1 124 717 1 278 981 1 313 449
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 63 388 64 678 65 525 64 374 65 819