Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 197 562 197 763 193 970 197 092 194 458
              - sklizeň (t) 1 372 158 959 926 970 481 1 124 717 1 278 981
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 63 425 63 388 64 678 65 525 64 374