Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 208 568 204 576 197 562 197 763 193 970
              - sklizeň (t) 1 289 642 1 173 579 1 372 158 959 926 970 481
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 60 240 62 385 63 425 63 388 64 678