Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 208 124 208 568 204 576 197 562 197 763
              - sklizeň (t) 1 177 182 1 289 642 1 173 579 1 372 158 959 926
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 59 506 60 240 62 385 63 425 63 388