Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 954 4 117 4 140 4 170 4 206
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 149 2 213 2 423 2 620 2 866
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
259 462 259 632 261 226 263 652 265 643
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
191 196 191 451 193 103 195 804 197 784
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 662 10 845 10 950 11 218 11 328