Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 117 4 140 4 170 4 206 4 156
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 213 2 423 2 620 2 866 3 109
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
259 632 261 226 263 652 265 643 266 644
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
191 451 193 103 195 804 197 784 199 157
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 845 10 950 11 218 11 328 11 719