Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 170 4 206 4 156 4 333 4 208
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 620 2 866 3 109 3 706 4 240
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
263 652 265 643 266 644 267 495 268 138
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
195 804 197 784 199 157 200 428 201 418
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 218 11 328 11 719 12 279 13 331