Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 156 4 333 4 208 5 824 5 421
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 109 3 706 4 240 6 028 5 648
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
266 644 267 495 268 138 266 668 264 474
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
199 157 200 428 201 418 200 757 198 685
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 719 12 279 13 331 14 343 15 280