Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 140 4 170 4 206 4 156 4 333
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 423 2 620 2 866 3 109 3 706
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
261 226 263 652 265 643 266 644 267 495
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
193 103 195 804 197 784 199 157 200 428
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 950 11 218 11 328 11 719 12 279