Sociální zabezpečení 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 208 5 824 5 421 5 481
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
4 240 6 028 5 648 5 343 5 082
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
268 138 266 668 264 474 262 853 263 414
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
201 418 200 757 198 685 197 707 199 056
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
13 331 14 343 15 280 17 910 20 123