Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 206 4 156 4 333 4 208 5 824
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 866 3 109 3 706 4 240 6 028
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
265 643 266 644 267 495 268 138 266 668
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
197 784 199 157 200 428 201 418 200 757
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 328 11 719 12 279 13 331 14 343