Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 333 4 208 5 824 5 421 5 481
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 706 4 240 6 028 5 648 5 343
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
267 495 268 138 266 668 264 474 262 853
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
200 428 201 418 200 757 198 685 197 707
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 279 13 331 14 343 15 280 17 910

Grafy, kartogramy

Metodika