Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 5 738 5 805 6 316 6 018 6 115
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
131 044 142 841 136 269 159 819 165 102
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,494 3,673 3,723 4,051 4,199