Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 6 316 6 018 6 115 6 187 6 322
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
136 269 159 819 165 102 174 921 190 316
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,723 4,051 4,199 4,263 4,418