Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 6 018 6 115 6 187 6 322 6 459
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
159 819 165 102 174 921 190 316 197 199
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,051 4,199 4,263 4,418 4,612