Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 6 187 6 322 6 459 6 527
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
174 921 190 316 197 199 246 499 289 031
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,263 4,418 4,612 5,437 5,463