Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 5 805 6 316 6 018 6 115 6 187
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
142 841 136 269 159 819 165 102 174 921
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,673 3,723 4,051 4,199 4,263