Informační technologie 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
77,3 78,0 79,4 79,6 80,6
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
78,8 80,5 81,4 81,5 82,3
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
78,7 79,0 79,6 79,9 81,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
27,8 28,0 30,8 32,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.