Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,5 72,3 73,4 75,1 76,2
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
66,9 70,8 71,7 74,6 76,3
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
71,0 73,9 75,5 76,9 77,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
23,3 28,2 28,7 24,7 28,6