Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,8 69,5 72,3 73,4 75,1
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
64,0 66,9 70,8 71,7 74,6
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
68,1 71,0 73,9 75,5 76,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
16,9 20,5 24,3 25,1 22,1