Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
76,2 77,3 78,0 79,4 79,6
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
76,3 78,8 80,5 81,4 81,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
77,9 78,7 79,0 79,6 79,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
26,4 27,8 28,0 30,8 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.