Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,1 76,2 77,3 78,0 79,4
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
74,6 76,3 78,8 80,5 81,4
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,9 77,9 78,7 79,0 79,6
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
27,4 26,4 27,8 28,0
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.