Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
72,3 73,4 75,1 76,2 77,3
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
70,8 71,7 74,6 76,3 78,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
73,9 75,5 76,9 77,9 78,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
28,2 28,7 24,7 28,6 25,9