Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky se sídlem v Jihomoravském kraji v roce 2023 dosáhl celkové částky 28,6 mld. Kč, oproti předchozímu roku vzrostl o 6,2 %. Počet zaměstnanců ve stavebnictví meziročně vzrostl o 0,8 %, jejich průměrná mzda vzrostla o 5,8 % na 46 312 Kč.

V roce 2023 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 74 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 9,3 tis. osob. Počet zaměstnanců oproti předchozímu roku vzrostl o 71 osob, to je o 0,8 %. Přírůstek zaměstnanců zaznamenaly pouze 4 kraje. Počet zaměstnanců byl mezi kraji 2. nejvyšší, nejvíce pracujících ve stavebnictví má hl. m. Praha (30,2 tis.). Produktivita práce, vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka, se v Jihomoravském kraji zvýšila o 5,4 %.

Průměrná mzda pracovníků ve stavebnictví dosáhla v Jihomoravském kraji částky 46 312 Kč a její meziroční nárůst představoval 5,8 %. Mezi ostatními kraji byla průměrná mzda 6. nejvyšší, pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví byla o 3 464 Kč. Vrchol žebříčku zaujímala Praha (57 237 Kč), jeho konec obsadil Královéhradecký kraj (37 153 Kč).

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 28,6 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo a tvoří 12,0 % celorepublikové hodnoty, prvenství drží Praha s objemem ZSV 103,4 mld. Kč a 43,5% podílem na celku. Meziročně hodnota prací prováděná středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě vzrostla o 1,7 mld. Kč, tedy o 6,2 %. K nárůstu došlo ve všech krajích s výjimkou Jihočeského.

V roce 2023 jihomoravské podniky realizovaly práce v oblasti pozemního stavitelství v hodnotě 14,6 mld. Kč, inženýrské stavitelství dosáhlo částky 11,8 mld. Kč. Oproti roku 2022 se objem práce pozemního stavitelství zvýšil o 11,4 % a inženýrského stavitelství poklesl o 7,1 %. V mezikrajském porovnání vykázal největší nárůst ZSV v oblasti pozemních staveb Moravskoslezský kraj (o 40,5 %), v oblasti inženýrského stavitelství to byl Královéhradecký kraj s nárůstem o 29,3 %.

Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2023*)
Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2023*)

Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)
Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115

 

  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2023 (komentář v PDF)
  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2023 (tabulka v XLSX)