Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 170 078 1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207
 muži 572 533 574 178 575 536 577 723 580 152
 ženy 597 545 598 675 599 489 601 089 603 055

Grafy, kartogramy

Metodika