Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 187 667 1 191 989 1 195 327 1 184 568 1 217 200
 muži 582 516 585 254 587 462 582 673 596 399
 ženy 605 151 606 735 607 865 601 895 620 801
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika