Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 168 650 1 170 078 1 172 853 1 175 025 1 178 812
 muži 571 982 572 533 574 178 575 536 577 723
 ženy 596 668 597 545 598 675 599 489 601 089

Grafy, kartogramy

Metodika