Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 183 207 1 187 667 1 191 989 1 195 327 1 184 568
 muži 580 152 582 516 585 254 587 462 582 673
 ženy 603 055 605 151 606 735 607 865 601 895
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika