Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 187 667
 muži 574 178 575 536 577 723 580 152 582 516
 ženy 598 675 599 489 601 089 603 055 605 151

Grafy, kartogramy

Metodika