Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Objem produkce realizovaný středními a velkými stavebními podniky se sídlem v Jihomoravském kraji v roce 2022 dosáhl celkové částky 26,9 mld. Kč, oproti předchozímu roku vzrostl o 15,9 %. Počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně mírně snížil, jejich průměrná mzda naopak vzrostla, a to na 43 790 Kč.

V roce 2022 mělo na území Jihomoravského kraje sídlo 72 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 9,2  tis. osob. Počet zaměstnanců oproti předchozímu roku poklesl o  86 osob, to je o 0,9 %. Úbytek zaměstnanců zaznamenalo dalších 7 krajů. Produktivita práce, vyjádřená jako přepočet objemu ZSV na 1 pracovníka, se v Jihomoravském kraji zvýšila o 17,0 %. Počet zaměstnanců byl 2. nejvyšší, nejvíce pracujících ve stavebnictví má hl. m. Praha (29,5 tis.).

Průměrná mzda pracovníků ve stavebnictví dosáhla v Jihomoravském kraji částky 43 790 Kč a její meziroční nárůst představoval 8,1 %. Mezi ostatními kraji byla průměrná mzda 5. nejvyšší, ale pohybovala se o 1 566 Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví. Vrchol žebříčku zaujímala Praha (51 341 Kč), jeho konec obsadil Karlovarský kraj (32 068 Kč).

Základní stavební výroba (ZSV) ve výši 26,9 mld. Kč běžných cen zařadila Jihomoravský kraj v mezikrajském srovnání na 2. místo a tvoří 12,1 % celorepublikové hodnoty, prvenství drží Praha s objemem ZSV 95,5 mld. Kč a 43,0% podílem na celku. Meziročně hodnota prací prováděná středními a velkými stavebními podniky na jižní Moravě vzrostla o 3,7 mld. Kč, tedy o 15,9 %. K nárůstu došlo ve všech krajích s výjimkou Libereckého.

V roce 2022 jihomoravské podniky realizovaly práce v oblasti pozemního stavitelství v hodnotě 13,1 mld. Kč, inženýrské stavitelství dosáhlo částky 12,7 mld. Kč. Oproti roku 2021 se objem práce pozemního stavitelství zvýšil o 22,5 % a inženýrského stavitelství o 10,9 %. V mezikrajském porovnání vykázal největší nárůst ZSV v oblasti pozemních staveb Středočeský kraj (o 46,3 %), v oblasti inženýrského stavitelství to byl Kraj Vysočina se čtvrtinovým nárůstem.

Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2022*)
Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2022*)

 

Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)
Graf 1 Základní ukazatele stavebních podniků v Jihomoravském kraji*)

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková

Krajská správa ČSÚ v Brně

e-mail:
veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139

  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2022 (komentář v PDF)
  • Stavebnictví v Jihomoravském kraji v roce 2022 (tabulka v XLSX)