Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
51 263 57 381 63 695 70 063 74 703
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
48 300 57 450 61 889 71 412 71 079
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
2 963 -69 1 807 -1 350 3 624

Grafy, kartogramy

  • Vývoj příjmů a výdajů místních rozpočtů
  • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů
  • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace