Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
43 139 44 382 48 724 49 516 48 312
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
41 738 42 108 47 246 48 976 44 344
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 401 2 274 1 478 540 3 968

Grafy, kartogramy

  • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů
  • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace