Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
879 872 816 813 800
Lůžka celkem (k 31. 12.) 46 324 46 074 44 213 45 236 45 095
Hosté 1 317 690 1 427 154 1 499 974 1 536 172 1 647 533
Přenocování 2 616 255 2 838 285 2 972 285 3 072 995 3 296 091