Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
813 800 805 858
Lůžka celkem (k 31. 12.) 45 236 45 095 44 955 45 176
Hosté 1 536 172 1 647 533 1 886 416 2 040 627 2 136 191
Přenocování 3 072 995 3 296 091 3 777 317 4 086 131 4 225 133
Údaje za návštěvnost v roce 2019 jsou předběžné.