Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
813 800 805 858 857
Lůžka celkem (k 31. 12.) 45 236 45 095 44 955 45 176 45 360
Hosté 1 536 172 1 647 533 1 886 416 2 040 627 2 137 259
Přenocování 3 072 995 3 296 091 3 777 317 4 086 131 4 228 086

Grafy, kartogramy

Metodika