Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
816 813 800 805
Lůžka celkem (k 31. 12.) 44 213 45 236 45 095 44 955
Hosté 1 499 974 1 536 172 1 647 533 1 886 416 2 039 833
Přenocování 2 972 285 3 072 995 3 296 091 3 777 317 4 088 136
Údaje za rok 2018 jsou předběžné.