Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
872 816 813 800
Lůžka celkem (k 31. 12.) 46 074 44 213 45 236 45 095
Hosté 1 427 154 1 499 974 1 536 172 1 647 533 1 887 398
Přenocování 2 838 285 2 972 285 3 072 995 3 296 091 3 785 766

Grafy, kartogramy

Metodika