Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
319 647 320 758 326 100 332 277 335 762
  v tom fyzické osoby 232 948 231 563 234 421 237 934 239 430
           právnické osoby 86 699 89 195 91 679 94 343 96 332