Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
309 786 314 742 319 647 320 758 326 100
  v tom fyzické osoby 229 632 231 223 232 948 231 563 234 421
           právnické osoby 80 154 83 519 86 699 89 195 91 679