Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
294 308 295 523 300 204 304 729 309 786
  v tom fyzické osoby1) 217 394 220 142 226 569 227 942 229 632
           právnické osoby 76 914 75 381 73 635 76 787 80 154
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob