Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
314 742 319 647 320 758 326 100 332 277
  v tom fyzické osoby 231 223 232 948 231 563 234 421 237 934
           právnické osoby 83 519 86 699 89 195 91 679 94 343