Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
300 204 304 729 309 786 314 742 319 647
  v tom fyzické osoby 226 569 227 942 229 632 231 223 232 948
           právnické osoby 73 635 76 787 80 154 83 519 86 699