Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
304 729 309 786 314 742 319 647 320 758
  v tom fyzické osoby 227 942 229 632 231 223 232 948 231 563
           právnické osoby 76 787 80 154 83 519 86 699 89 195