Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
295 523 300 204 304 729 309 786 314 742
  v tom fyzické osoby1) 220 142 226 569 227 942 229 632 231 223
           právnické osoby 75 381 73 635 76 787 80 154 83 519
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob