Vybrané publikace vydané před rokem 2011

 

  641363-10   Vývoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji - vybrané kapitoly - 2000 - 2009 Publikace
  641361-09   Postavení venkova v Jihomoravském kraji Publikace
  13-6406-08   Vývoj bytové výstavby v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2007 Publikace
  13-6210-07   Statistický průvodce obcemi Jihomoravského kraje 2007 Publikace
  13-6209-07   Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Jihomoravském kraji Publikace
  13-6235-07   Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Jihomoravského kraje v letech 2000 až 2005 Publikace
  13-6205-04   Správní obvody obcí s rozšířenou působností - Jihomoravský kraj 2004 Publikace
  13-6231-04   Dojížďka za prací a do škol v Jihomoravském kraji (na základě výsledků SLDB 2001) Publikace