Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
49 568 50 086 50 084 50 083 50 084
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 794 429 2 672 597 2 741 475 2 747 267 3 442 528
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,18 0,18 0,14 0,12
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
52 827 52 863 52 496 52 891 53 273