Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
49 317 46 956 49 567 49 568 50 086
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
6 203 721 2 231 844 1 903 047 1 794 429 2 672 597
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,26 0,21 0,20 0,18
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
51 527 51 582 52 303 52 827 52 863