Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
47 720 48 806 49 317 46 956 49 567
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 539 911 3 119 868 6 203 721 2 231 844 1 903 047
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,31 0,23 0,26 0,21
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
287,7 294,5 296,7 309,3 317,0
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
53 654 52 458 51 527 51 582 52 303