Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
48 806 49 317 46 956 49 567 49 569
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 119 868 6 203 721 2 231 844 1 903 047 1 794 429
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,23 0,26 0,21 0,20
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
294,5 296,7 309,3 317,0 325,8
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
52 458 51 527 51 582 52 303 52 827