Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
47 573 47 720 48 806 49 317 46 956
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 027 281 2 539 911 3 119 868 6 203 721 2 231 844
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,29 0,31 0,27 0,24
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
277,2 287,7 294,5 296,7 309,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
53 568 53 654 52 458 51 527 51 582