Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
47 402 47 573 47 720 48 806 49 317
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 871 955 3 027 281 2 539 911 3 119 868 6 203 721
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,37 0,29 0,31 0,27
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
278,5 277,2 287,7 294,5 296,7
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
53 961 53 568 53 654 52 458 51 527