Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
46 956 49 567 49 568 50 086 50 084
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 231 844 1 903 047 1 794 429 2 672 597 2 741 475
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,21 0,20 0,18
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
51 582 52 303 52 827 52 863 52 496