Organizační struktura

 

  (platná od 11. listopadu 2018)

Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně


     Oddělení informačních služeb

     Oddělení terénních zjišťování

     Oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení

     Oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí

     Oddělení zpracování statistiky stavebnictví, dopravy, informačních a komunikačních činností

     Oddělení správy registrů

     Oddělení Sčítání lidu, domů a bytů