Inovační aktivity podniků - 2018 až 2020

 
Kód: 213003-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Celá publikace ke stažení (10,7 MB) PDF
Všechna data publikace (3,4 MB) ZIP
Úvod Word PDF
METODICKÁ ČÁST Word PDF

1. Základní informace
2. Metodika úlohy a definice ukazatelů inovačních aktivit
    2.1 Inovační aktivity
    2.2 Informace o šetření TI 2020
    2.3 Základní sledované ukazatele a třídění

ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 Úvod Word PDF
3.2 Podniky s inovačními činnostmi Word PDF
3.3 Podniky s inovačními činnostmi – mezinárodní srovnání Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST
4.1 Základní informace o podnicích Excel PDF

Základní ekonomické ukazatele podniků
Zapojení podniku v podnikové skupině
Nejvýznamnější trh pro podniky
Tržby podniků podle geografického členění

4.2 Podniky a práva duševního vlastnictví Excel PDF

Práva duševního vlastnictví
Práva průmyslového vlastnictví
Nákup licence užívání duševního vlastnictví

4.3 Inovační aktivity podniků Excel PDF

Inovační aktivity podle typu inovace
Produktová inovace podle druhu
Způsob vývoje produktové inovace
Tržby za inovované produkty
Nedůležitější výsledky produktových inovací
Procesní inovace podle druhu
Inovace vnitřních procesů
Marketingová inovace
Organizační inovace
Vývoj inovace podnikových procesů

4.4 Náklady na inovační činnosti Excel PDF

Inovační činnosti
Výzkum a vývoj
Náklady na inovační činnosti
Náklady na výzkum a vývoj
Pořízení nové technologie

4.5 Veřejná podpora inovačních aktivit Excel PDF

Veřejná podpora inovací podle poskytovatele
Veřejná podpora inovací z národních zdrojů ČR
Veřejná podpora ze zdrojů Evropské unie

4.6 Spolupráce na podnikových aktivitách Excel PDF

Spolupráce na podnikových aktivitách podle typu činností
Spolupráce na inovačních aktivitách podle země partnera
Spolupráce na inovačních aktivitách podle typu partnera

4.7 Faktory omezující inovační aktivity Excel PDF

Finanční faktory omezující inovační aktivity
Ostatní faktory omezující inovační aktivity

4.8 Ekologické přínosy inovací Excel PDF

Pozitivní přínosy pro životní prostředí na straně podniku
Pozitivní přínosy pro životní prostředí na straně uživatele

4.9 Základní ukazatele inovačních aktivit Excel PDF

Základní ukazatele inovačních aktivit v časové řadě
Základní ukazatele inovačních aktivit v krajích

4.10 Mezinárodní srovnání inovačních aktivit Excel PDF

PŘÍLOHY
P1. Výstupy ČSÚ za oblast statistik vědy, technologií a inovací Word PDF
P2. Dotazník o inovacích v roce 2020 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.