Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 2007 až 2017

 
Kód: 060000-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Honner
E-mail: jan.honner@czso.cz

Celá publikace v pdf (10,1 MB) PDF
Všechna data publikace (1,4 MB) ZIP
Autoři publikace PDF
Úvod PDF
Shrnutí základních poznatků PDF
1. Postavení krajů v České republice PDF

1.1 Obyvatelstvo, zaměstnanost

1.2 Makroekonomika

1.3 Struktura ekonomiky

1.4 Terciární vzdělávání

1.5 Sociální a zdravotní oblast

2. Kvalifikované lidské zdroje PDF

2.1 Studenti a absolventi přírodovědných, technických a ICT oborů na vysokých školách

2.2 Specialisté v oblasti vědy a techniky a jejich mzdy

2.3 ICT odborníci a jejich mzdy

2.4 Pracovníci ve výzkumu a vývoji

3. Financování výzkumu a vývoje PDF

3.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj

3.2 Výzkum a vývoj financovaný ze státního rozpočtu

3.3 Výzkum a vývoj financovaný ze strukturálních fondů EU

3.4 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v krajích

4. Podnikový výzkum a vývoj PDF

4.1 Podniky provádějící výzkum a vývoj

4.2 Pracující v podnikovém výzkumu a vývoji

4.3 Výdaje za výzkum a vývoj prováděný v podnikatelském sektoru

5. Vládní a vysokoškolský výzkum a vývoj PDF

5.1 Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru

5.2 Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru

5.3 Financování výzkumu a vývoje ve vládním a vysokoškolském sektoru

6. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti PDF

6.1 Inovační aktivity prováděné v podnikatelském sektoru

6.2 Patenty a užitné vzory

7. Informační technologie a jejich využití PDF

7.1 Internetová infrastruktura

7.2 Rozšíření informačních technologií v domácnostech

7.3 Používání internetu jednotlivci 

7.4 Využívání informačních technologií ve zdravotnictví

7.5 Využívání informačních technologií ve školství

7.6 Využívání informačních technologií ve veřejné správě a knihovnách

Metodické vysvětlivky PDF
     Zdroje dat

     Definice a vymezení vybraných ukazatelů

     Seznam použitých zkratek

     Odkazy na výstupy ČSÚ ze statistik vědy, výzkumu a informačních technologií

 

Tabulková příloha
Kartogramy

Zveřejněno dne: 29.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.