Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání - kartogramy

 

  • Pracoviště VaV podle sektorů
  • Zaměstnanci VaV podle druhu zaměstnání
  • Zaměstnanci VaV podle sektorů
  • Výzkumní pracovníci podle sektorů
  • Výdaje na VaV podle zdrojů financování
  • Výdaje na VaV podle sektorů provádění
  • Výdaje na VaV uskutečněné v podnikatelském sektoru