Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání - kartogramy

 

  •   Pracoviště VaV podle sektorů
  •   Zaměstnanci VaV podle typu pracovní činnosti
  •   Zaměstnanci VaV podle sektorů
  •   Výzkumní pracovníci podle sektorů
  •   Výdaje na VaV podle zdrojů financování
  •   Výdaje na VaV podle sektorů provádění
  •   Výdaje na VaV uskutečněné v podnikatelském sektoru podle krajů
  •   Výdaje na VaV uskutečněné v podnikatelském sektoru podle okresů