Spotřeba paliv a energií v domácnostech

 
Kód: 150189-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Zbyněk Štech
E-mail: zbynek.stech@czso.cz

Všechna data publikace (2,7 MB) ZIP
Celá publikace (8,8 MB) PDF
Obálka k publikaci PDF
Měrné jednotky PDF
Seznam použitých zkratek PDF
Práce s publikací PDF
Základní informace o šetření ENERGO 2015 PDF
Zpracování výsledků PDF
Metodické vysvětlivky k publikovaným údajům PDF

Tabulková část A - základní údaje o spotřebě paliv za rok 2015 
Základní údaje o spotřebě paliv za rok 2015 včetně mezinárodního srovnání
Tabulková část B - primární data ze šetření ENERGO 2015 
Základní charakteristiky obydlených bytů
Struktura používaných paliv a energií
Spotřebiče v domácnostech a jejich základní charakteristiky
Průměrné roční spotřeby a peněžní vydání
Dopravní prostředky využívané domácnostmi a jejich základní charakteristiky
Rozdělení vybraných ukazatelů podle příjmových skupin
Kartogramy
Grafy

 

Podrobná struktura publikace byla zveřejněna dne 13. 9. 2017

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.