Další časové řady - průmysl

 


  • Vybrané ukazatele průmyslu v Praze 1998-2018
    Selected indicators of industry in Prague in 1998-2018