Odhady sklizně - operativní zpráva - k 30. 9. 2023

 
Kód: 270130-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikce (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 30. 9. 2023
porovnání s výsledky v roce 2022 Excel PDF
celkem Excel PDF
kraje
      pšenice Excel PDF
      ječmen Excel PDF
      žito, oves, tritikale Excel PDF
      základní obiloviny, kukuřice na zrno, obiloviny celkem Excel PDF
      hrách polní na zrno, lupina na zrno, bob na zrno Excel PDF
      brambory Excel PDF
      řepa cukrová, řepka Excel PDF
      mák, slunečnice, sója, hořčice Excel PDF
      pícniny Excel PDF
      mrkev, cibule, květák a brokolice Excel PDF
      zelí, rajčata Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice setá ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – výnosy Excel PDF
Obiloviny, pšenice setá ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – produkce Excel PDF
Brambory, řepa cukrová, kukuřice na zeleno - výnosy Excel PDF
Brambory, řepa cukrová, kukuřice na zeleno - produkce Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.