Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2015

 

V roce 2015 byla podle předběžných údajů ve Středočeském kraji zahájena výstavba celkem 4 706 bytů.
V porovnání s předchozím rokem se počet nově zahájených bytů zvýšil o 11,0 % (v ČR to bylo o 8,3 %). 

 

Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby zaznamenalo kromě Středočeského kraje ještě dalších 8 krajů, nejvýrazněji Olomoucký kraj (o 37,8 %). V ostatních pěti krajích došlo k meziročnímu snížení počtu zahájených bytů, nejvýraznější pokles zaznamenal Karlovarský kraj (o 22,9 %). Nejvíce bytů se začalo v roce 2015 stavět v Praze (5 227 bytů) a hlavní město si tak udrželo prvenství mezi kraji z předchozího roku (v letech 2001–2013 tuto pozici nepřetržitě držel Středočeský kraj). Středočeský kraj se v roce 2014 i 2015 řadil počtem zahájených bytů na druhé místo mezi kraji republiky. 

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2015 začalo stavět v okrese Praha-východ (1 018), kde došlo k meziročnímu nárůstu o 17,3 % a počet zahájených bytů po čtyřletém období opět překročil tisícovou hranici. Zahájená bytová výstavba v okrese Praha-východ odpovídala v roce 2015 více než jedné pětině celé výstavby Středočeského kraje (21,6 %). Naopak nejnižší počet zahájených bytů ve Středočeském kraji zaznamenal okres Rakovník (108 bytů a 2,3% podíl na kraji). Meziroční nárůst zahájených bytů zaznamenala většina okresů kraje, růst o více než polovinu proběhl v okresech Příbram (o 53,8 %), Beroun (53,2 %), Kladno (52,5 %) a Kutná Hora (51,2 %). Pokles počtu zahájených bytů naopak proběhl u třech okresů – Praha-západ (o 33,2 %), Benešov (o 23,2 %) a Mělník (o 4,3 %).

Již tradičně více zahájených bytů bylo v kraji situováno do rodinných domů, podíl kraje 75,9 % (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) na celkovém počtu zahájených bytů byl nejvyšší v ČR. Nejvyššího podílu zahájených bytů v rodinných domech v rámci kraje zaznamenal okres Praha-východ (86,9 %) a nejvyššího podílu zahájených bytů v bytových domech dosáhl okres Kladno (29,2 %).


U dokončené výstavby došlo ve Středočeském kraji v roce 2015 k meziročnímu nárůstu o 15,3 % na hodnotu 4 872 bytů a bylo to o 10,5 procentního bodu více než v celé ČR (4,8 %). Meziroční nárůst počtu dokončených bytů proběhl ve Středočeském kraji naposledy v roce 2007, od té doby počet meziročně klesal. Nárůst počtu dokončených bytů zaznamenalo v ČR dalších 8 krajů, vyššího než u Středočeského kraje dosáhly pouze kraje Karlovarský (25,5 %) a Zlínský (15,9 %). Stejně jako u zahájené výstavby bylo více bytů než ve Středočeském kraji dokončeno pouze v hlavním městě Praze (5 211). 

 

Přibližně čtvrtina bytů ve Středočeském kraji dokončených v roce 2015 připadala na území okresu Praha-východ (1 226 bytů), s poloviční hodnotou následovaly okresy Praha-západ (598) a Kladno (593).  
V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 400 jednotek, zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (67). Oproti roku 2014 vzrostl počet dokončených bytů ve většině okresů kraje, více než poloviční nárůst zaznamenaly okresy Mělník (o 70,8 %) a Nymburk (o 62,6 %). Meziroční pokles zaznamenaly okresy Rakovník (o 30,2 %), Beroun (o 17,5 %) a Praha-západ (o 6,7 %). 

 

Obdobně jako u zahájené výstavby bylo nejvíce dokončených bytů situováno do rodinných domů (75,3 %), avšak v mezikrajském srovnání to byl po Kraji Vysočina (80,6 %) a Libereckém kraji (79,8 %) až třetí nejvyšší podíl.

Nejvyššího podílu dokončených bytů v rodinných domech v rámci Středočeského kraje dosáhl okres Rakovník (91,0 %) a nejvyšší podíl dokončených bytů v bytových domech zaznamenal okres Nymburk (44,3 %). 

 

Shrnutí: 

  • v roce 2015 došlo v kraji k meziročnímu nárůstu jak u počtu zahájených bytů (o 11,0 %) tak i u počtu dokončených bytů (o 15,3 %),
  • zahájená bytová výstavba v kraji se meziročně zvýšila po druhé za sebou, dokončená poprvé po osmi letech,
  • i přes růst v roce 2015 byla bytová výstavba v kraji po hlavním městě až druhou nejvyšší v ČR, do roku 2013 přitom Středočeský kraj dlouhodobě držel prvenství.

 

Další informace naleznete v rychlé informaci, v časových řadách v sekci Stavebnictví, byty a údaje za kraj také na regionálních stránkách v odkaze Stavebnictví, byty.

 

  •   Celý text
  •   Tabulka - zahájené byty
  •   Tabulka - dokončené byty