Bytová výstavba ve Středočeském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330257-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Mgr. Pavel Hájek
E-mail: pavel.hajek@czso.cz

Celá publikace v pdf (10,5 MB) PDF
Všechna data publikace (616 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba ve Středočeském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba ve Středočeském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby ve Středočeském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí ve Středočeském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.