Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2013

 

  • v roce 2013 došlo k meziročnímu poklesu počtu zahájených (o 22 %) i dokončených bytů (o 10,1 %)
  • v kraji se i nadále staví nejvíce bytů ze všech krajů republiky

V roce 2013 byla podle předběžných údajů ve Středočeském kraji zahájena výstavba celkem 3 831 bytů.
V porovnání s předchozím rokem klesla nově zahájená bytová výstavba v kraji o 22 %.Pokles zaznamenala většina krajů, nárůst byl zaznamenán pouze u Hl. m. Prahy (o 18,6 %), Olomouckého (o 2,6 %) a Karlovarského kraje (o 1,2 %). Naopak největší pokles nastal především v krajích Ústeckém (o 26,2 %) a Zlínském (o 25,4 %). Středočeský kraj si i přes dlouhodobý pokles udržuje mezi kraji prvenství v počtu zahájených bytů. Přibližně každý pátý zahájený byt v ČR připadá na území Středočeského kraje.

Zahájené byty podle krajů v letech 2008 až 2013


Nejvíce bytových jednotek na území kraje bylo během roku 2013 zahájeno v okrese Praha-východ (805) a Praha-západ (714) naopak nejnižší počet zaznamenaly okres Rakovník (82) a Kutná Hora (91). Meziroční nárůst zahájených bytů proběhl pouze ve dvou okresech (Benešov o 10,8 % a Nymburk 4,4 %), v ostatních okresech výstavba oproti předchozímu roku poklesla. Nejvýraznější propad zaznamenal okres Kutná Hora (o 51,1 %). Již tradičně více zahájených bytů bylo ve Středočeském kraji situováno do rodinných domů (81,4 % z celkového počtu). Nejvyššího podílu zahájených bytů v rodinných domech dosahoval okres Praha-východ (89,4 %). V tomto okrese byla zároveň zahájena výstavba nejvyššího počtu bytů v rodinných domech v kraji (23,1 % bytů v kraji). Nejvyššího podílu zahájených bytů v bytových domech dosahoval okres Nymburk (19,4 %), který zároveň dosahoval v roce 2013 mezi středočeskými okresy i nejvyššího absolutního počtu zahájených bytů v bytových domech (27,1 % bytů v kraji).

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2013Zahájené byty v okresech Středočeského kraje v letech 2008 až 2013

U dokončené výstavby došlo ve Středočeském kraji v roce 2013 k meziročnímu poklesu o 10,1 % na hodnotu 5 304 bytů. Pokles byl o 4,2 procentní body nižší než v celé ČR. Meziroční pokles zaznamenaly kromě Plzeňského (kde byl mírný nárůst o 0,1 %) i všechny ostatní kraje, nejvíce Liberecký (o 38,2 %).

Více než čtvrtina dokončených bytů v roce 2013 připadala v kraji na území okresu Praha-východ (1 352 bytů), s 970 dokončenými byty následoval okres Praha-západ. V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 500 jednotek, nejnižšího výsledku dosahoval okres Rakovník (117). Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl počet dokončených bytů v kraji pouze ve třech okresech (Nymburk o 44,9 %, Rakovník o 13,6 % a Praha-západ o 6,7 %). Naopak nejvyšší meziroční pokles zaznamenal okres Kolín (o 39,7 %).
Z celkového počtu dokončených bytů v kraji bylo 75,6 % situováno do rodinných domů a 12,8 % bylo v domech bytových. Nejvyššího podílu dokončených bytů v rodinných domech dosahovaly okresy Mělník (88,3 %) a Příbram (87,1 %), naopak nejvyšší podíl dokončených bytů v bytových domech zaznamenaly okresy Praha-západ (27,2 %) a Nymburk (26,5 %).

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2013

Další informace naleznete v rychlých informacích, v časových čadách v sekci Stavebnictví, byty a údaje za kraj také na regionálních stránkách v odkaze Stavebnictví, byty.


  • bv_2013.pdf