Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2014

 

V roce 2014 byla podle předběžných údajů ve Středočeském kraji zahájena výstavba celkem 4 239 bytů.
V porovnání s předchozím rokem se počet nově zahájených bytů zvýšil o 10,6 % a kraj tak po pětiletém období propadu opět zaznamenal nárůst.

 

Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby zaznamenalo kromě Středočeského kraje, kde byl nárůst přibližně na republikové úrovni (v ČR o 10,1 %), ještě dalších 7 krajů. Nejvýraznější byl u Hl. m. Prahy (o 33,7 %), které se díky tomu dostalo v počtu zahájených bytů v mezikrajském srovnání na první místo, a to právě před Středočeský kraj, který si první pozici držel nepřetržitě od roku 2001. Ze šesti krajů, ve kterých došlo k meziročnímu snížení počtu zahájených bytů, zaznamenaly nejvýraznější poklesy Královéhradecký kraj (o 11,9 %) a Olomoucký kraj (o 11,8 %).

 

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2014 začalo stavět v okrese Praha-východ (868)
a Praha-západ (796), naopak nejnižší počet zaznamenal okres Rakovník (77). Meziroční nárůst zahájených bytů zaznamenala většina okresů, nejvyššího dosáhl okres Kolín (o 50 %). Pokles výstavby zaznamenaly pouze čtyři okresy (Benešov, Kladno, Příbram a Rakovník). Již tradičně více zahájených bytů bylo ve Středočeském kraji situováno do rodinných domů, podíl kraje 75,4 % (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) na celkovém počtu zahájených bytů byl nejvyšší v ČR. Nejvyššího podílu zahájených bytů v rodinných domech v rámci kraje zaznamenal okres Beroun (93 %), naopak nejvyššího podílu zahájených bytů v bytových domech dosáhl okres Praha-západ (20,4 %).

 


U dokončené výstavby došlo ve Středočeském kraji v roce 2014 k meziročnímu poklesu o 20,2 %
na hodnotu 4 228 bytů a bylo to o 14,8 procentního bodu více než v celé ČR. Větší pokles než Středočeský kraj zaznamenaly už jen kraje Karlovarský (24,4 %) a Ústecký (20,6 %). Nárůst počtu dokončených bytů proběhl v ČR pouze v Hl. m. Praze (22,9 %), Olomouckém kraji (15,4 %) a Zlínském kraji (1,9 %). Praha, stejně jako u zahájené bytové výstavby, předstihla Středočeský kraj i v dokončené bytové výstavbě a po šesti letech se tak dostala v mezikrajském srovnání na první místo v počtu dokončených bytů.

 

 

Přibližně čtvrtina bytů ve Středočeském kraji dokončených v roce 2014 připadala na území okresu Praha-východ (1 054 bytů), s 647 dokončenými byty následoval okres Praha-západ. V ostatních okresech se počet dokončených bytů pohyboval pod hranicí 500 jednotek, nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (103). Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl počet dokončených bytů v kraji pouze v okresech Beroun (o 7,9 %), ostatní okresy kraje zaznamenaly meziroční pokles, nejvyšší pak okres Nymburk (33,5 %).

 

 

Z celkového počtu dokončených bytů v kraji bylo 81,9 % situováno do rodinných domů a stejně jako u zahájené výstavby to bylo nejvíce v ČR. Nejvyššího podílu dokončených bytů v rodinných domech v rámci kraje dosahoval okres Benešov (91,2 %), naopak nejvyšší podíl dokončených bytů v bytových domech zaznamenal okres Rakovník (63,1 %).

 

 

Shrnutí:

 

-        v roce 2014 došlo v kraji k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů (o 10,6 %), počet dokončených bytů se opět snížil (o 20,1 %),

-        přestože zahájená bytová výstavba v kraji poprvé po pětiletém propadu meziročně vzrostla, přišel Středočeský kraj poprvé po třinácti letech o prvenství mezi kraji v počtu zahájených bytů (nejvíce bytů se začalo stavět v Hl. m. Praze),

-        pokles počtu dokončených bytů byl mezi kraji třetí nejvyšší a i z pohledu tohoto ukazatele přišel kraj po šesti letech o prvenství mezi kraji v počtu dokončených bytů, opět ve prospěch Hl. m. Prahy.

 

Další informace naleznete v rychlých informacích, v časových řadách v sekci Stavebnictví, byty a údaje za kraj také na regionálních stránkách v odkaze Stavebnictví, byty.

 

 

  • Celý text
  • Tabulka - zahájené byty
  • Tabulka - dokončené byty