Bytová výstavba a stavební povolení a ohlášení ve Středočeském kraji v 1. pololetí roku 2013

 

  • v 1. pololetí došlo k meziročnímu poklesu počtu zahájených (o 23,4 %) i dokončených bytů (o 6,6 %)
  • nově zahajovaná bytová výstavba v prvních 6 měsících roku významně klesá již pátý rok po sobě
  • přibližně pětina zahájených i dokončených bytů v republice připadá na Středočeský kraj

Za první pololetí roku 2013 byla podle předběžných údajů ve Středočeském kraji zahájena výstavba celkem 1 982 bytů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesla nově zahájená bytová výstavba v kraji o 23,4 % (v ČR klesla o 12,6 %). Meziroční pokles zaznamenalo mimo Středočeského kraje dalších 11 krajů, nejvíce kraj Zlínský (o 30 %) a Královéhradecký (o 26,1 %). Nárůst proběhl pouze v Pardubickém (o 17,3 %) a Moravskoslezském kraji (o 1,3 %). Počet zahájených bytů klesá ve Středočeském kraji již pátým rokem po sobě a v porovnání s vrcholem v roce 2008 se začalo stavět 2,5krát méně bytů. I přes výrazný dlouhodobý pokles si nadále Středočeský kraj drží mezi kraji prvenství v počtu zahájených bytů. Přibližně pětina zahájené výstavby v ČR tak připadá na území Středočeského kraje.Nejvíce bytových jednotek na území kraje bylo v první polovině roku zahájeno v okrese Praha-východ (464) a Praha-západ (391), naopak méně než 100 zahájených bytů vykázaly okresy Rakovník (32), Kutná Hora (43), Kolín (73) a Nymburk (95). Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil v okrese Benešov (o 35,9 %), v okresech Praha-východ a Nymburk byl zahájen přibližně stejný počet bytů a v ostatních okresech kraje došlo k poklesu. Více než poloviční pokles zaznamenaly okresy Kolín (o 52,6 %) a Kutná Hora (o 51,1 %).Již tradičně bylo více zahájených bytů ve Středočeském kraji situováno do rodinných (81,1 %) než bytových domů (4,9 %). Podíl zahájených bytů v rodinných domech byl zároveň nejvyšší v celé České republice.V 1. pololetí 2013 bylo dokončeno celkem 2 365 bytů, což znamenalo meziroční pokles dokončené výstavby o 6,6 % (v ČR byl pokles o 9,9 %). Zároveň šlo již o šestý meziroční pokles v řadě. Z celkového počtu dokončených bytů bylo 77,6 % situováno do rodinných domů a 9,8 % do bytových domů.Nejvíce dokončených bytů během 1. pololetí tohoto roku zaznamenal na území kraje okres Praha-východ (679). Více než čtvrtina bytů dokončených ve Středočeském kraji tak připadala na území tohoto okresu. Téměř s poloviční hodnotou následoval dále v pořadí okres Praha-západ (358). Méně než 100 dokončených bytových jednotek vykazovaly okresy Rakovník (28) a Kutná Hora (86). Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl počet dokončených jednotek pouze v okresech Beroun (o 69,7 %) a Mělník (o 7,4 %). Ostatní okresy zaznamenaly meziroční pokles dokončené výstavby, více než poloviční pokles byl zaznamenán v okrese Rakovník (o 53,3 %).V prvních šesti měsících roku 2013 přijaly a vydaly stavební úřady ve Středočeském kraji celkem 7 441 stavebních ohlášení a povolení (SOP). V meziročním porovnání to znamenalo pokles o 14,7 %. Z celkového počtu SOP bylo 54,8 % vydáno pro budovy a 14,5 % na stavby sloužící k ochraně životního prostředí.Orientační hodnota nově povolených staveb představovala v kraji celkem 17,5 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím předchozího období došlo ke snížení celkové hodnoty o 3,5 %.
Další informace naleznete v rychlých informacích a na www.czso.cz v sekci Stavebnictví, byty.
Regionální data v tabulkách a publikacích na www.stredocesky.czso.cz.

  • bv_2013_1p.pdf