Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 629 7 969 8 804 8 423
Vydaná stavební povolení 3 122 3 217 3 575 3 478 3 995
Zahájené byty 859 925 1 883 1 193 1 498
Dokončené byty 670 1 044 838 788 864

Analýzy, komentáře