Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 579 6 706 6 230 9 149 7 943
Vydaná stavební povolení 3 785 3 467 3 089 3 109 3 184
Zahájené byty 747 637 749 704 737
Dokončené byty 1 252 774 681 628 786

Data

Grafy, kartogramy

Metodika