Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
8 804 8 423 8 299 11 344
Vydaná stavební povolení 3 575 3 478 3 995 3 992 3 521
Zahájené byty 1 883 1 193 1 498 1 444 1 217
Dokončené byty 838 788 864 1 046 1 186

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2021
  • Bytová výstavba v Libereckém kraji
 • Kartogramy
  • Intenzita výstavby dřevostaveb v letech 2011 až 2021
  • Intenzita bytové výstavby v letech 2011 až 2021
  • Dokončené byty podle obcí v Libereckém kraji v letech 2017–2021

Metodika