Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 943 7 629 7 969 8 804
Vydaná stavební povolení 3 184 3 122 3 217 3 575 3 478
Zahájené byty 737 859 925 1 883 1 193
Dokončené byty 786 670 1 044 838 792

Analýzy, komentáře