Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 149 7 943 7 629 7 969 8 804
Vydaná stavební povolení 3 109 3 184 3 122 3 217 3 575
Zahájené byty 704 737 859 925 1 883
Dokončené byty 628 786 670 1 044 838

Analýzy, komentáře