Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
6 230 9 149 7 943 7 629 7 888
Vydaná stavební povolení 3 089 3 109 3 184 3 122 3 217
Zahájené byty 749 704 737 859 925
Dokončené byty 681 628 786 670 1 044

Analýzy, komentáře