Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
6 706 6 230 9 149 7 943 7 629
Vydaná stavební povolení 3 467 3 089 3 109 3 184 3 122
Zahájené byty 637 749 704 737 859
Dokončené byty 774 681 628 786 670