Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2023

 

(předběžné údaje)

Podle předběžných výsledků se počet zaměstnanců stavebních firem s 50 a více zaměstnanci sídlících na území Libereckého kraje meziročně snížil o 1,5 %, jejich průměrná hrubá měsíční mzda se zvýšila o 6,5 %. Objem základní stavební výroby byl meziročně vyšší o 2,8 %.

V roce 2023 mělo na území Libereckého kraje sídlo 11 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 1 474 osob. Ve srovnání s rokem 2022 se jejich počet snížil o 23 osob (-1,5 %).

Meziročně nižší počet zaměstnanců evidovaly stavební firmy také v dalších 8 krajích. K relativně nejvyššímu poklesu došlo v Karlovarském kraji (-17,1 %, -117 osob), nejvyšší úbytek v absolutním vyjádření byl vykázán v Ústeckém kraji (-339 osob, -6,0 %). Ve zbývajících 5 krajích se zaměstnanost v rámci uvedených stavebních podniků vyvíjela opačně, nárůst počtu zaměstnanců se pak pohyboval v rozmezí od +0,04 % v Moravskoslezském kraji do +10,9 % v Královéhradeckém kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců stavebních podniků v České republice (78 946 osob) se Liberecký kraj podílel 1,9 %, tj. 2. nejnižší podíl po kraji Karlovarském (0,7 %). Nejvíce zaměstnanců zaměstnávaly stavební firmy v hlavním městě Praze (30 174 osob, tj. 38,2 %).

Graf - Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji

Základní stavební výroba (ZSV) v objemu 3 849 mil. Kč běžných cen zařadila Liberecký kraj v mezikrajském srovnání na 3. nejnižší pozici. Meziročně se hodnota prací realizovaných středními a velkými podniky v kraji zvýšila o 104 mil. Kč, tj. +2,8 %. Na uvedeném výsledku se ve větší míře podílel nárůst tuzemských prací v oblasti pozemního stavitelství (+19,4 %), inženýrské stavitelství zaznamenalo 10,4% přírůstek. V celkovém objemu ZSV byly práce v oblasti pozemního stavitelství zastoupeny 49,2 %, podíl inženýrského stavitelství dosáhl 44,9 %.

Meziroční nárůst stavebních prací zaznamenaly všechny ostatní kraje kromě Jihočeského kraje, ve kterém ZSV poklesla o 2,9 %. Nejvýraznější přírůstek byl vykázán v případě Plzeňského kraje (+20,8 %), kterému ovšem s objemem stavebních prací ve výši 10 074 mil. Kč příslušela 7. nejnižší pozice mezikrajského srovnání. Nejnižší zvýšení ZSV bylo zaznamenáno v Ústeckém kraji (+1,1 %), následoval náš region. Největší objem ZSV pak byl realizován v hlavním městě Praze (103 424 mil. Kč). V 8 krajích převažovaly ve struktuře ZSV práce spojené s pozemním stavitelstvím, kromě našeho kraje také v krajích Karlovarském, Královéhradeckém a všech moravských krajích. Meziroční přírůstek ZSV v oblasti pozemního stavitelství byl nejvyšší v Moravskoslezském kraji (+40,5 %), zatímco v krajích Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém a v Kraji Vysočina došlo k mírnému poklesu. V Moravskoslezském kraji byl v roce 2023 naopak zaznamenán největší, a to téměř čtvrtinový pokles objemu inženýrských staveb. Ke snížení došlo také v krajích Jihočeském, Jihomoravském a Olomouckém, nejvyšší zvýšení inženýrského stavitelství bylo zaznamenáno v kraji Královéhradeckém (+29,3 %).

Produktivita práce ze základní stavební výroby (tj. přepočet objemu základní stavební výroby na 1 pracovníka) se v roce 2023 v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 4,4 % na 2 611 tis. Kč běžných cen. Hodnota se o 404 tis. Kč pohybovala pod republikovým průměrem a v mezikrajském srovnání se umístila na 5. nejnižší příčce. Nejvyšší produktivita byla zaznamenána v hlavním městě Praze (3 428 tis. Kč), nejnižší ve Zlínském kraji (2 024 tis. Kč). Největší nárůst tohoto ukazatele evidovaly stavební firmy z Karlovarského kraje (+32,6 %), ve dvou krajích produktivita poklesla, a to v Královéhradeckém (-0,1 %) a v Jihočeském (-2,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců středních a velkých stavebních firem z Libereckého kraje v roce 2023 dosáhla 45 601 Kč, meziročně je to o 2 765 Kč (6,5 %) více. K meziročnímu nárůstu mezd došlo také v ostatních regionech, přičemž ten nejmenší absolutně i relativně byl zaznamenán v Plzeňském kraji (+2 380 Kč, tj. +5,0 % na 49 606 Kč). Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci stavebních firem v hlavním městě Praze (+5 896 Kč na 57 237 Kč), o něco méně si polepšili v Karlovarském kraji (+5 836 Kč na 37 904 Kč) a jednalo se o nejvyšší relativní zvýšení (+18,2 %). Proti průměru České republiky (49 776 Kč) byla mzda v našem kraji nižší o 4 175 Kč a mezi všemi kraji byla 7. nejvyšší. Nejméně pobírali zaměstnanci ve stavebních firmách v Královéhradeckém kraji (37 153 Kč), nejvíce v hlavním městě Praze.

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz


  • Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Stavební výroba podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Grafy
  • Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubá měsíční mzda ve stavebních podnicích v Libereckém kraji
  • Základní stavební výroba v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích