Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

předběžné výsledky

V 1. čtvrtletí 2023 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 284 bytů, tj. meziročně více než pětinový nárůst. Dokončit se podařilo 190 bytů, o 18,1 % méně než ve srovnatelném období loňského roku.

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2023 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 284 bytů a tento počet se meziročně zvýšil o 52 bytů (+22,4 %). S výjimkou bytů v nových rodinných domech, kde došlo k meziročnímu poklesu ve výši 18,1 %, byly počty zahájených bytů vyšší ve všech ostatních kategoriích. Zahajovaná výstavba v bytových domech se téměř ztrojnásobila (62 bytů, tj. +181,8 %), nárůst v případě nebytových budov byl více než čtyřnásobný (56 bytů, tj. +330,8 %). Ve struktuře zahájených bytů ze 71,8 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. Téměř polovinu (49,3 %) zahájené výstavby pak představuje výstavba bytů v nových rodinných domech.

V úhrnu za Českou republiku bylo ve sledovaném období zahájeno 9 504 bytů, tj. meziročně o 12,2 % méně. Meziročně vyšší zahájenou výstavbu zaznamenalo 6 krajů, tj. Královéhradecký (+78,5 %), Liberecký (+22,4 %), hlavní město Praha (+18,9 %), Moravskoslezský (+3,1 %), Karlovarský (+2,3 %) a Jihočeský (+1,2 %). Ve zbývajících regionech se zájem o výstavbu snížil, nejvýrazněji v Pardubickém kraji (-58,5 %). Nejvíce bytů bylo zahájeno v hlavním městě Praze (2 300 bytů, ze 72,7 % v nových bytových domech), následoval Středočeský kraj (1 537 bytů, z 52,4 % v nových rodinných domech) a Jihomoravský kraj (1 085 bytů), kde 39,7 % bytů bylo zahájeno v nových rodinných domech a 29,9 % v nových bytových domech. Počet zahájených bytů v Libereckém kraji byl 2. nejnižší, méně bytů bylo zahájeno již jen v Karlovarském kraji (225 bytů).

Graf - Zahájené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji

Během prvních tří měsíců tohoto roku bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 190 bytů, meziročně o 42 bytů (18,1 %) méně. Novou výstavbou vzniklo 64,7 % bytů, v rámci změny již dokončených staveb bylo získáno 35,3 % bytů. Meziročně se tak podíl nové výstavby snížil o 18,5 procentních bodů ve prospěch změny již dokončených staveb. Počet bytů dokončených v nových rodinných domech se meziročně snížil přesně o 18 % a jejich kolaudací bylo získáno 64,7 % všech bytů. V nových bytových domech nebyl v letošním roce zatím dokončen žádný byt, naopak před rokem jich bylo realizováno 41. V rámci nebytových budov byl v letošním 1. čtvrtletí dokončen 1 byt, zatímco ve stejném období roku 2022 to byly byty 3.

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2023 dokončeno 8 208 bytů, tedy o 899 bytů (-9,9 %) méně. Meziroční nárůst stavební aktivity vykázaly pouze 4 kraje, tj. Jihomoravský (+44,3 %), Zlínský (+14,6 %), Pardubický (+7,1 %) a hlavní město Praha (+4,4 %). V ostatních krajích dokončená výstavba meziročně poklesla – nejvýrazněji v Plzeňském kraji (-42,6 %). Pokles zjištěný v našem regionu byl 7. nejvyšší, nejmenší propad zaznamenal Moravskoslezský kraj (-4,5 %). Nejvíce bytů bylo ve sledovaném období dokončeno ve Středočeském kraji (1 601 bytů, 19,5 % republikového úhrnu), následovalo hlavní město Praha (1 362 bytů, 16,6 %) a Jihomoravský kraj (1 297 bytů, 15,8 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku se se 129 byty (1,6 %) umístil Karlovarský kraj. Podíl dokončených bytů novou výstavbou se mezi regiony pohyboval od 64,7 % v Libereckém kraji do 93,1 % v Plzeňském kraji. Více než 87 % dokončených bytů v Plzeňském kraji vzniklo v rodinných domech, zatímco v hlavním městě Praze bylo 81,1 % bytů realizováno v bytových domech. Nejvíce bytů v nebytových budovách pak stavebníci dokončili ve Zlínském kraji (16 bytů).

Graf - Dokončené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 

 • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Zahájené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
 • Dokončené byty podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
 • Grafy
 • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
 • Zahájené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji
 • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
 • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
 • Dokončené byty podle jednotlivých měsíců v Libereckém kraji
 • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2023