Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 585 1 642 1 668 1 666 1 681
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
683 713 754 816 914
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
98 014 98 479 99 332 100 473 101 501
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
73 440 73 994 74 968 76 210 77 228
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 708 10 900 11 005 11 269 11 381

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika