Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 681 1 669 1 731 1 653 2 198
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
914 985 1 199 1 389 2 046
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
101 501 101 704 101 769 101 946 101 486
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
77 228 77 601 77 771 78 099 77 868
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 381 11 750 12 301 13 349 14 343

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika