Sociální zabezpečení 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 627 1 585 1 656 1 683 1 666
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
777 683 713 754 816
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
97 614 98 014 98 479 99 332 100 473
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
73 021 73 440 73 994 74 968 76 210
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 489 10 708 10 900 11 005 11 269