Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 669 1 731 1 653 2 198
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
985 1 199 1 389 2 046 1 825
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
101 704 101 769 101 946 101 486 100 143
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
77 601 77 771 78 099 77 868 76 402
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 750 12 301 13 349 14 343 15 273

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika