Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 642 1 668 1 666 1 681 1 669
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
713 754 816 914 985
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
98 479 99 332 100 473 101 501 101 704
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
73 994 74 968 76 210 77 228 77 601
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 900 11 005 11 269 11 381 11 750

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika