Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 666 1 681 1 669 1 731
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
816 914 985 1 199 1 389
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
100 473 101 501 101 704 101 769 101 946
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
76 210 77 228 77 601 77 771 78 099
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 269 11 381 11 750 12 301 13 349

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika