Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 668 1 666 1 681 1 669 1 731
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
754 816 914 985 1 199
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
99 332 100 473 101 501 101 704 101 769
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
74 968 76 210 77 228 77 601 77 771
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 005 11 269 11 381 11 750 12 301

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2015
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika