Změny na našich stránkách:

 


 • 4. 11. 2019
  Aktualizovány demografické údaje za správní obvody pověřených obecních úřadů
 • 17. 10. 2019
  Aktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO ORP
 • 7. 10. 2019
  Vloženy údaje za okresy za 1.–2. čtvrtletí 2019
 • 18. 9. 2019
  Aktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje za města Libereckého kraje
 • 30. 8. 2019
  Aktualizovány demografické údaje za Liberecký kraj
 • 30. 8. 2019
  Aktualizovány údaje o narozených a sňatcích na stránce Kraj očima statistiky
 • 8. 8. 2019
  V nabídce "kraj, okresy" aktualizovány údaje za nezaměstnanost (k 31. 7. 2019).
 • 1. 8. 2019
  Zveřejněny tabulky Ceny a příjmy - srovnání států Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse
 • 10. 7. 2019
  Aktualizovány údaje za okresy (1. čtvrtletí 2019).
 • 3. 7. 2019
  Aktualizovány údaje o dokončených bytech v obcích v Libereckém kraji.
 • 2. 7. 2019
  Aktualizovány kartogramy za cestovní ruch.
 • 2. 7. 2019
  Přidán odkaz na webové stránky SLDB 2021
 • 2. 7. 2019
  Aktualizován číselník sídelních lokalit v kraji
 • 2. 5. 2019
  Aktualizovány údaje za obyvatelstvo.
 • 19. 2. 2019
  Aktualizovány údaje o informačních technologiích v roce 2017.
 • 5. 2. 2019
  Aktualizovány ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji