Změny na našich stránkách:

 


 • 2. 5. 2019
  Aktualizovány údaje za obyvatelstvo.
 • 19. 2. 2019
  Aktualizovány údaje o informačních technologiích v roce 2017.
 • 5. 2. 2019
  Aktualizovány ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji
 • 6. 11. 2018
  Aktualizovány demografické údaje za pověřené obecní úřady (POU)
 • 17. 10. 2018
  Aktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO ORP
 • 15. 5. 2018
  Zveřejněny výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR v obou kolech.
 • 9. 7. 2018
  Aktualizovány aktuální údaje za okresy Libereckého kraje
 • 9. 7. 2018
  Zveřejněno srovnání SO ORP v roce 2017
 • 6. 6. 2018
  Zveřejněny základní statistické ukazatele Euroregionu Nisa za rok 2016
 • 21. 5. 2018
  Aktualizovány grafy o věkovém složení obyvatelstva okresů
 • 21. 5. 2018
  Aktualizován graf věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje a České republiky
 • 4. 5. 2018
  Aktualizován abecední seznam obcí Libereckého kraje.
 • 3. 5. 2018
  Aktualizovány údaje o stavu a pohybu obyvatel v obcích Libereckého kraje
 • 3. 5. 2018
  Aktualizovány údaje o obyvatelstvu Libereckého kraje podle pohlaví a věkových skupin
 • 3. 5. 2018
  Aktualizovány údaje o obyvatelstvu podle pohlaví a věkových skupin v obcích Libereckého kraje
 • 11. 4. 2018
  Aktualizován graf o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji
 • 6. 4. 2018
  Aktualizovány tabulka Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
 • 6. 4. 2018
  Aktualizována tabulka Mezikrajské srovnání
 • 6. 4. 2018
  Aktualizován číselník obcí a číselník sídelních lokalit v kraji
 • 27. 3. 2018
  Aktualizován graf o pohybu obyvatelstva v Libereckém kraji v letech 1990–2017
 • 26. 3. 2018
  Aktualizovány časové řady o pohybu obyvatelstva v okresech Libereckého kraje
 • 26. 3. 2018
  Aktualizovány časové řady o pohybu obyvatelstva v Libereckém kraji
 • 5. 3. 2018
  Aktualizovány vybrané ukazatele za okresy Libereckého kraje
 • 5. 3. 2018
  Aktualizované časové řady - 1. část
 • 2. 3. 2018
  Aktualizované časové řady - 2. část
 • 1. 3. 2018
  Aktualizována nezaměstnanost v obcích Libereckého kraje k 31. 12. 2017
 • 26. 2. 2018
  Aktualizovány infolisty
 • 25. 1. 2018
  Aktualizovány informace o statistických šetřeních.