Změny na našich stránkách:

 


 • 23. 3. 2023
  Aktualizován pohyb obyvatel v jednotlivých okresech Libereckého kraje.
 • 22. 3. 2023
  Aktualizovány vybrané ukazatele v jednotlivých okresech Libereckého kraje
 • 22. 3. 2023
  Aktualizováno meziokresní srovnání vybraných ukazatelů.
 • 22. 3. 2023
  Aktualizována časové řady za Liberecký kraj.
 • 22. 3. 2023
  Aktualizovány údaje o pohybu obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2022.
 • 28. 2. 2023
  Aktualizovány údaje o sklizni v Libereckém kraji.
 • 28. 2. 2023
  Aktualizována výměra v časových řadách za okresy.
 • 28. 2. 2023
  V časových řadách za Liberecký kraj aktualizovány údaje za výměru a zemědělství.
 • 20. 2. 2023
  Dolpněny některé údaje za rok 2022 v časových řadách okresů
 • 20. 2. 2023
  Dolpněny některé údaje za rok 2022 v časových řadách kraje
 • 15. 2. 2023
  Vloženy údaje o nezaměstnanosti v obcích Libereckého kraje k 31. 12. 2022
 • 15. 2. 2023
  Zveřejněny základní statistické ukazatele Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa za rok 2021
 • 6. 2. 2023
  Aktualizován číselník obcí v kraji
 • 3. 2. 2023
  Aktualizovány údaje o výběrovém šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC
 • 1. 2. 2023
  Zveřejněno lednové vydání infolistů Liberecký kraj z pohledu statistiky