Změny na našich stránkách:

 


 • 24. 4. 2017
  Aktualizován graf o spotřebitelských cenách v kraji
 • 21. 4. 2017
  Aktualizovány infolisty
 • 11. 4. 2017
  Aktualizován graf o pohybu obyvatel v Libereckém kraji
 • 11. 4. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v okresech Libereckého kraje
 • 11. 4. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v Libereckém kraji
 • 7. 4. 2017
  Aktualizováno meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji
 • 7. 4. 2017
  Aktualizováno mezikrajské srovnání
 • 22. 3. 2017
  Aktualizovány údaje o pohybu obyvatelstva v Libereckém kraji
 • 22. 3. 2017
  Aktualizovány časové řady za Liberecký kraj a okresy
 • 9. 3. 2017
  Aktualizovány některé tabulky v části "Kraj očima statistiky"
 • 23. 2. 2017
  Zveřejněny tabulky a kartogramy za Euroregion Nisa v roce 2015
 • 20. 2. 2017
  Aktualizovány časové řady za Liberecký kraj - území - výměry
 • 16. 2. 2017
  Aktualizovány časové řady za Liberecký kraj - zemědělství
 • 1. 2. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v obcích
 • 30. 1. 2017
  Aktualizovány informace o Výběrovém šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC
 • 26. 1. 2017
  Přidán kartogram do statistik kriminality, nehod
 • 26. 1. 2017
  Přidán graf do statistik lesnictví
 • 26. 1. 2017
  Přidán graf a kartogram do statistik sociálního zabezpečení
 • 26. 1. 2017
  Přidán graf do statistik zdravotnictví, pracovní neschopnosti
 • 26. 1. 2017
  Přidán graf a kartogram do statistik vzdělávání
 • 26. 1. 2017
  Aktualizovány grafy ve statistice informačních technologií
 • 26. 1. 2017
  Přidán graf do statistiky dopravy
 • 26. 1. 2017
  Aktualizovány grafy a kartogramy ve statistice cestovního ruchu
 • 25. 1. 2017
  Aktualizovány údaje o ekonomických subjektech v obcích Libereckého kraje
 • 24. 1. 2017
  Aktualizován číselník obcí v Libereckém kraji
 • 20. 1. 2017
  Aktualizovány grafy ve statistice stavebnictví, bytů
 • 20. 1. 2017
  Aktualizován graf a kartogram ve statistice průmyslu
 • 20. 1. 2017
  Aktualizovány grafy a kartogramy ve statistice zemědělství
 • 20. 1. 2017
  Aktualizován graf v organizační statistice
 • 20. 1. 2017
  Přidány grafy a kartogramy do statistik zamestnanosti, nezaměstnanosti
 • 20. 1. 2017
  Přidány grafy a kartogramy do statistik územních rozpočtů
 • 20. 1. 2017
  Přidán graf do statistik cizinců
 • 19. 1. 2017
  Aktualizovány grafy a kartogramy ve statistice obyvatelstva
 • 19. 1. 2017
  Aktualizovány grafy ve statistice životního prostředí
 • 16. 1. 2017
  Aktualizovány grafy za nezaměstnanost, mzdy a vybavenost domácností počítačem a internetem
 • 11. 1. 2017
  Aktualizovány údaje za regiony soudržnosti NUTS2 Severovýchod
 • 10. 1. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v okresech Libereckého kraje
 • 10. 1. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v Libereckém kraji
 • 4. 1. 2017
  Aktualizovány informace o zemědělské statistice
 • 4. 1. 2017
  Aktualizovány informace o statistice rodinných účtů
 • 4. 1. 2017
  Aktualizováno postavení kraje v České republice ve vybraných ukazatelích