Změny na našich stránkách:

 


 • 2. 11. 2017
  Aktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje za pověřené obecní úřady
 • 31. 10. 2017
  Aktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje za SO ORP
 • 26. 10. 2017
  Vydány Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v květnu 2017
 • 3. 10. 2017
  Zaktualizovány vybrané charakteristiky populačního vývoje v okresech
 • 1. 9. 2017
  Vydány Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje v roce 2016
 • 13. 7. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v okresech Libereckého kraje
 • 13. 7. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v Libereckém kraji
 • 28. 6. 2017
  Aktualizovány údaje za dokončené byty v obcích Libereckého kraje
 • 22. 5. 2017
  Zveřejněny geografické mapy správních obvodů
 • 3. 5. 2017
  Aktualizovány údaje o věkovém složení obyvatelstva v obcích
 • 3. 5. 2017
  Aktualizovány základní údaje o české části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 3. 5. 2017
  Aktualizován graf věkového složení obyvatelstva Libereckého kraje a ČR
 • 3. 5. 2017
  Aktualizovány grafy věkového složení obyvatelstva okresů
 • 28. 4. 2017
  Aktualizovány údaje "stav a pohyb obyvatel"
 • 28. 4. 2017
  Aktualizován vývoj počtu obyvatel v obcích
 • 24. 4. 2017
  Aktualizován graf o spotřebitelských cenách v kraji
 • 21. 4. 2017
  Aktualizovány infolisty
 • 11. 4. 2017
  Aktualizován graf o pohybu obyvatel v Libereckém kraji
 • 11. 4. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v okresech Libereckého kraje
 • 11. 4. 2017
  Aktualizovány údaje o nezaměstnanosti v Libereckém kraji
 • 7. 4. 2017
  Aktualizováno meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Libereckém kraji
 • 7. 4. 2017
  Aktualizováno mezikrajské srovnání