Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

V 1. čtvrtletí 2023 byl v Libereckém kraji na jedné straně zaznamenán meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení o 17,1 %, na druhé straně však nárůst orientační hodnoty staveb o 42,5 %.

V průběhu 1. čtvrtletí 2023 stavební úřady v Libereckém kraji vydaly celkem 840 stavebních povolení, tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 173 povolení a 17,1 % méně. Investiční aktivita meziročně poklesla ve všech třech měsících sledovaného období, absolutně i relativně nejvíce v lednu (-86 povolení, -25,8 %).

V Libereckém kraji bylo 399 povolení vydáno na výstavbu budov (tj. 47,5 % celkového počtu povolení v kraji), tj. meziročně -81 povolení a -16,9 %. Na bytové budovy připadlo 242 povolení (28,8 % z celkového počtu budov), na nebytové budovy 157 povolení (18,7 %). Bytové budovy budou z 55,0 % realizovány novou výstavbou a z 45,0 % změnou dokončených staveb. V případě nebytových staveb 61,1 % vznikne změnou dokončených staveb a 38,9 % novou výstavbou. Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 441 stavebních povolení (52,5 % všech vydaných povolení), jejich počet se meziročně snížil o 92 povolení (-17,3 %).

Meziročně nižší počet vydaných stavebních povolení byl vykázán jak v celé republice (-2 442 povolení, -11,4 %), tak také ve zbývajících 13 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek byl zaznamenán ve Středočeském kraji (-587 povolení), relativně nejvyšší v Jihomoravském kraji (-19,7 %). Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (3 548 povolení, tj. 18,6 % republikového úhrnu 19 052 povolení), nejméně v Karlovarském kraji (503 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu). Libereckému kraji s 4,4% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Vydaná povolení související s výstavbou budov převažovala v 11 krajích, jejich podíl se pohyboval v intervalu od 51,3 % v Pardubickém kraji do 80,1 % v hlavním městě Praze. Ve 3 krajích naopak převládala povolení na inženýrské stavby, a to v Plzeňském (54,7% podíl na celkovém počtu povolení), Libereckém (již zmíněných 52,5 %) a v Jihočeském kraji (52,1 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 se vyvíjela na rozdíl od počtu stavebních povolení opačně – meziročně se zvýšila o 945 mil Kč (+42,5 %) na částku 3 170 mil. Kč. Téměř 75 % z uvedené částky bude proinvestováno na budovách, 25,4 % na inženýrských stavbách. V prvním případě došlo k meziročnímu nárůstu objemu o 39,0 %, ve druhém případě o 53,8 %.

Přírůstek hodnoty byl vykázán za celou Českou republiku (+11 138 mil. Kč) a také vedle našeho kraje s různou intenzitou v dalších 8 krajích. Nejnižší absolutní a relativní přírůstek zaznamenalo hlavní město Praha (+11 mil. Kč, +0,1 %), nejvyšší absolutní a relativní nárůst Olomoucký kraj (+4 592 mil. Kč, +90,6 %). Pokles orientační hodnoty vykázalo 5 krajů, nejvýraznější propad byl zjištěn v Karlovarském kraji (-40,4 %).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 774 tis. Kč. Uvedená hodnota se o 3 128 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (6 901 tis. Kč) a jedná se o 3. nejnižší hodnotu mezi kraji, která byla vykázána v kraji Jihočeském (2 926 tis. Kč). Z pohledu krajů se zcela vymyká hodnota na 1 stavební povolení v hlavním městě Praze ve výši 20 087 tis. Kč.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2023