Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2022

 

Podle předběžných výsledků se počet zaměstnanců stavebních firem s 50 a více zaměstnanci sídlících na území Libereckého kraje meziročně snížil o 3,9 %, jejich průměrná hrubá měsíční mzda se zvýšila o 6,3 %. Objem základní stavební výroby byl meziročně nižší o 8,3 %.

V roce 2022 mělo na území Libereckého kraje sídlo 11 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 1 497 osob. Ve srovnání s rokem 2021 se jejich počet snížil o 61 osob (-3,9 %).

Meziročně nižší počet zaměstnanců evidovaly stavební firmy také v dalších 7 krajích. K relativně nejvyššímu poklesu došlo v Královéhradeckém kraji (-6,9 %, -105 osob), nejvyšší úbytek v absolutním vyjádření byl vykázán v Ústeckém kraji (-224 osob, -3,8 %). Ve zbývajících 6 krajích se zaměstnanost v rámci uvedených stavebních podniků vyvíjela opačně, nárůst počtu zaměstnanců se pak pohyboval v rozmezí od +0,7 % v Karlovarském kraji do +6,0 % v Pardubickém kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců stavebních podniků v České republice (78 734 osob) se Liberecký kraj podílel 1,9 %, což znamenalo 3. nejnižší podíl po kraji Karlovarském (0,9 %) a Královéhradeckém (1,8 %). Nejvíce zaměstnanců zaměstnávaly stavební firmy v hlavním městě Praze (29 481 osob, tj. 37,4 %).

Graf - Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubá měsíční mzda ve stavebních podnicích v Libereckém kraji

Základní stavební výroba (ZSV) v objemu 3 745 mil. Kč běžných cen zařadila Liberecký kraj v mezikrajském srovnání na 3. nejnižší pozici. Meziročně se hodnota prací realizovaných středními a velkými podniky v kraji snížila o 337 mil. Kč (-8,3 %). Na uvedeném výsledku se podílel především pokles tuzemských prací v oblasti pozemního stavitelství (-13,9 %), inženýrské stavitelství zaznamenalo 12,7% přírůstek. V celkovém objemu ZSV byly o něco větší měrou zastoupeny práce v oblasti pozemního stavitelství (42,4 %), podíl inženýrského stavitelství dosáhl 41,8 %.

Meziroční nárůst stavebních prací zaznamenaly všechny ostatní kraje. Nejvýraznější přírůstek byl vykázán v případě Olomouckého kraje (+23,6 %), kterému ovšem s objemem stavebních prací ve výši 7 863 mil. Kč příslušela 6. nejnižší pozice mezikrajského srovnání. Nejnižší zvýšení ZSV bylo zaznamenáno v Královéhradeckém kraji (+7,9 %). Největší objem ZSV pak byl realizován v hlavním městě Praze (95 457 mil. Kč). V 7 krajích převažovaly ve struktuře ZSV práce spojené s pozemním stavitelstvím, kromě našeho kraje také v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Královéhradeckém, Karlovarském, Zlínském a Kraji Vysočina. Meziroční přírůstek ZSV v oblasti pozemního stavitelství byl nejvyšší ve Středočeském kraji (+46,3), pouze v Libereckém kraji došlo k již zmíněnému poklesu. V Kraji Vysočina byl v roce 2022 zaznamenán téměř čtvrtinový nárůst objemu inženýrských staveb, ke snížení došlo pouze v kraji Karlovarském (-14,4 %) a Zlínském (-0,2 %).

Produktivita práce ze základní stavební výroby (tj. přepočet objemu základní stavební výroby na 1 pracovníka) se v roce 2022 v Libereckém kraji meziročně snížila o 4,5 % na 2 502 tis. Kč běžných cen. Mezi ostatními kraji se jednalo o jediný pokles, o 320 tis. Kč pak byla hodnota pod republikovým průměrem (2 821 tis. Kč). Nejvyšší produktivita byla zaznamenána v hlavním městě Praze (3 238 tis. Kč) Největší nárůst tohoto ukazatele evidovaly stavební firmy ze Středočeského kraje (+25,5 %), nejnižší z Karlovarského kraje (+7,5 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců středních a velkých stavebních firem z Libereckého kraje v roce 2022 dosáhla 42 836 Kč, meziročně je to o 2 532 Kč, tj. o 6,3 % více. K meziročnímu nárůstu mezd došlo také v ostatních regionech s výjimkou Karlovarského kraje, ve kterém byl zaznamenán mzdový pokles ve výši 4,0 % (-1 331 Kč). Absolutně i relativně nejvíce si polepšili zaměstnanci stavebních firem v Plzeňském kraji (+4 060 Kč, +9,4 %). Proti průměru České republiky (45 357 Kč) byla mzda v našem kraji nižší o 2 521 Kč. Napříč kraji se průměrná mzda pohybovala v rozmezí od 32 068 Kč v Karlovarském kraji do 51 341 Kč v hlavním městě Praze. Mzda zjištěná v Libereckém kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejvyšší.

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Stavební výroba podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubá měsíční mzda ve stavebních podnicích v Libereckém kraji
  • Základní stavební výroba v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích