Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 309 169 197 216 215
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 19,7 10,7 19,3 19,0 11,6
Podíl zemědělské půdy (%) . . 44,6 44,6 44,0
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy