Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2021
Počet obcí 309 169 197 216 215
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 19,7 10,7 19,3 19,0 13,0
Podíl zemědělské půdy (%) . . 44,6 44,6 44,1
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Libereckém kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Libereckého kraje
    • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy