Mzdy, náklady práce 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
27 414 29 782 32 269 33 110 35 032
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2021 je předběžný