Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 857 24 583 25 782 27 414 29 725
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný