Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 782 27 414 29 782 32 269 33 110
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný