Mzdy, náklady práce 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 151 23 905 24 605 25 728 27 364
poznámka: údaj za rok 2017 je předběžný