Mzdy, náklady práce 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
31 071 31 822 33 194 34 791 37 433
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné